ZASADITEV ŽUPANOVE LIPE

ČLOVEK POSADI – ČEBELA OPRAŠI
posaditev županove lipe

Čebelarska zveza Slovenije je pobudnica akcije »ČLOVEK POSADI – ČEBELA OPRAŠI«. V vseslovenski akciji ČZS zasajanja medovitih rastlin 2015, poteka tudi aktivnost lipa v vsako slovensko občino, oziroma zasajanje županovih lip. V ta namen je ČZS pridobila sadike lip in jih predala čebelarskim društvom, da izvedejo in uredijo predajo ter zasaditev lip. Tudi Čebelarsko društvo Henrik Peternel Celje je prejelo lipi za Mestno občino Celje in Občino Štore, kateri društvo s svojim delovanjem pokriva.
Župan MO Celje g. Bojan Šrot, se je pobudi prijazno odzval, saj kot pravi pobuda zelo pristaja aktivnostim in strategiji MO Celje UREJENO – ZELENO. Omenjena strategija skrbi za urejenost našega zelenega mesta in s tem tudi za višjo kakovost bivanja in skrbi za okolje. V tem duhu tudi ni bila zahtevna odločitev, da lipo odda v skrb in nego mladim.
Zasaditev lipe je potekala v sredo, 27.05.2015 ob 11:00 uri na zelenici pri OŠ Lava. Posadila sta jo g. župan MO Celje Bojan Šrot in predsednik ČD H.P. Celje g. Peter Gradišnik. Sprejem mladi lipi so s pesmijo in plesom pripravili učenci OŠ Lava s svojimi učiteljicami. Obljubili so, da bodo vzorno skrbeli zanjo in jo spodbujali k rasti, da nam bo nekoč ponujala senco, prostor za druženje, čebelam pa radost.
Po zasaditvi nas je gostiteljica ga. ravnateljica Marijana Kolenko prijazno in prisrčno povabila v učilnico na prostem, kjer smo se pogostili z medenimi dobrotami, ki so jih vse pripravili sami.
ČZS si s takšnimi in podobnimi akcijami prizadeva za osveščenost o pomenu čebel za človeka in okolje. Najpomembnejša aktivnost pa je pobuda pri OZN za razglasitev 20. maja, za svetovni dan čebel. Takrat se je rodil Anton Janša, začetnik modernega čebelarstva. V Sloveniji in Evropi je ideja že združila politike v podporo predlogu.

za ČD H.P. Celje,
tajnik, Valter Popovič