Društvo

ZASADITEV ŽUPANOVE LIPE

ČLOVEK POSADI – ČEBELA OPRAŠI
posaditev županove lipe

Čebelarska zveza Slovenije je pobudnica akcije »ČLOVEK POSADI – ČEBELA OPRAŠI«. V vseslovenski akciji ČZS zasajanja medovitih rastlin 2015, poteka tudi aktivnost lipa v vsako slovensko občino, oziroma zasajanje županovih lip. V ta namen je ČZS pridobila sadike lip in jih predala čebelarskim društvom, da izvedejo in uredijo predajo ter zasaditev lip. Tudi Čebelarsko društvo Henrik Peternel Celje je prejelo lipi za Mestno občino Celje in Občino Štore, kateri društvo s svojim delovanjem pokriva.
Župan MO Celje g. Bojan Šrot, se je pobudi prijazno odzval, saj kot pravi pobuda zelo pristaja aktivnostim in strategiji MO Celje UREJENO – ZELENO. Omenjena strategija skrbi za urejenost našega zelenega mesta in s tem tudi za višjo kakovost bivanja in skrbi za okolje. V tem duhu tudi ni bila zahtevna odločitev, da lipo odda v skrb in nego mladim.
Zasaditev lipe je potekala v sredo, 27.05.2015 ob 11:00 uri na zelenici pri OŠ Lava. Posadila sta jo g. župan MO Celje Bojan Šrot in predsednik ČD H.P. Celje g. Peter Gradišnik. Sprejem mladi lipi so s pesmijo in plesom pripravili učenci OŠ Lava s svojimi učiteljicami. Obljubili so, da bodo vzorno skrbeli zanjo in jo spodbujali k rasti, da nam bo nekoč ponujala senco, prostor za druženje, čebelam pa radost.
Po zasaditvi nas je gostiteljica ga. ravnateljica Marijana Kolenko prijazno in prisrčno povabila v učilnico na prostem, kjer smo se pogostili z medenimi dobrotami, ki so jih vse pripravili sami.
ČZS si s takšnimi in podobnimi akcijami prizadeva za osveščenost o pomenu čebel za človeka in okolje. Najpomembnejša aktivnost pa je pobuda pri OZN za razglasitev 20. maja, za svetovni dan čebel. Takrat se je rodil Anton Janša, začetnik modernega čebelarstva. V Sloveniji in Evropi je ideja že združila politike v podporo predlogu.

za ČD H.P. Celje,
tajnik, Valter Popovič

OČISTIMO ČEBELARSKI PARK

Čebelarke in čebelarji ČD Henrik Peternel Celje smo uspešno izvedli akcijo OČISTIMO ČEBELARSKI PARK.

V sredo 28. in četrtek 29. marca popoldan smo se čebelarke in čebelarji zbrali pri društvenem čebelnjaku v Zagradu.

Namen dvodnevne akcije je bil, da očistimo okolico čebelnjaka zaraslega grmovja in robidovja. Tako očiščen park bo v prihodnje lažje vzdrževati. V dveh dneh se nas je DSCI3509zbralo petindvajset čebelarjev. Med samim delom pa smo prišli do zamisli, da bi čebelarski park popestrili in dopolnili s še več medovitimi rastlinami, morda uredimo tudi park oziroma pot medovitih rastlin, po vzoru drugih čebelarskih društev.

Za okrepčitev pa so poskrbele naše skrbne čebelarke.

Ob koncu obeh dni, čeprav malce utrujeni, pa smo v prijetnem okolju pred čebelnjakom poklepetali o naših č´bel´cah.

Zadnja jesen zopet ni prizanesla našim ljubljenkam in marsikdo je utrpel precejšen padec čebeljih družin. Za malce boljše razpoloženje je poskrbela zima in vreme v zadnjem mesecu, saj se preživele čebelje družine zelo dobro razvijajo. Zaskrbljeni pa smo predvsem zaradi napovedi o prihajajočem vremenu, saj ravno sedaj, ko bo zacvetela češnja in ostalo sadno drevje, napovedujejo daljše obdobje hladnega, celo mrzlega in mokrega vremena. V takšnem vremenu pa se ustavi razvoj družin, prav tako pa čebele ne morejo opraviti svojega poslanstva.

Dvodnevna akcija pa je le uvod v pogostejše druženje čebelark in čebelarjev ČD Henrik Peternel Celje. Že na rednem letnem občnem zboru društva, ki je potekal 23.2.2012, smo sklenili, da se bomo družili vsak zadnji četrtek v mesecu. Tokratno prijetno dvodnevno druženje je bilo namenjeno ureditvi okolice. Naslednji meseci pa DSCI3510bodo namenjeni izobraževanju in seznanjanju članov o novostih pri našem delu. V prostorih čebelnjaka si bomo ogledali prispevke in poslušali nasvete o življenju, delu in zdravljenju naših čebel. Naj postanejo zadnji četrtki v mesecu naša stalnica, kakor smo se dogovorili, zato na prihodnja srečanja vabim še ostale čebelarke in čebelarje, ki tokrat morda niste imeli časa. Na teh srečanjih si bomo lahko izmenjali izkušnje, potožili o tegobah in si pomagali z nasveti.

 

NAJ MEDI!

 

Za ČD Henrik Peternel Celje

Tajnik: VALTER Popovič

CELJE, 30.03.2012