LETNI OBČNI ZBOR ČD HENRIKA PETERNELA


V soboto 26. 1. 2019 je v prostorih gostišča Hochkraut v Tremarjih potekal občni zbor Čebelarskega društva Henrika Peternela Celje. Predsednik društva Peter Gradišnik se je v pozdravnem nagovoru članom in gostom zahvalil za prisotnost in zaželel dobrodošlico. V nadaljevanju je, kot predsednik delovnega predsedstva, občni zbor vodil Franc Polutnik. Odgovorni so podali poročila o delovanju društva v letu 2018; pripomb ni bilo.

Iz Plana dela za leto 2019 naj poleg stalnih nalog omenim skrb za izobraževanje čebelarjev na temo tehnologije čebelarjenja in zdravstvenega varstva čebel. Sodelovali bomo s šolami in vrtci, skrbeli za tradicionalni slovenski zajtrk ter organizirali Dan odprtih vrat pri društvenem čebelnjaku.  Nadaljevali bomo z urejanjem čebelarskega parka, s Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje pa poskrbeli za načrtno ureditev in zasaditev medovitih rastlin. Druženje v smislu organizacije delavnic, predavanj ali zgolj izmenjava mnenj naj bi postala stalnica pri čebelnjaku vsak mesec. Svoje znanje bomo tudi letos popestrili  s strokovno ekskurzijo.

Razveselili smo se potrditve treh novih članov. Upamo, da jih bo prihodnje leto še več.

Z minuto molka smo se poklonili spominu na umrla člana društva.

Po končanem uradnem delu je sledila pogostitev v sproščenem vzdušju.

NAJ MEDI!