Obvestilo NVI Celje za čebelarje

V spodnji povezavi najdete potrebne informacije o postopku prijave suma na bolezen ali suma zastrupitve čebel ter o nabavi in izdaji zdravil za čebele. Prav tako pa najdete tudi  podatke o dosledno urejenem Dnevniku veterinarskih posegov in dokumentaciji za promet s čebelami.

NVI Celje obvestilo za čebelarje- uradne ure, vet. storitve