Čebelarsko društvo Henrik Peternel Celje

Čebelarska ekskurzija 2015

Spoštovane članice in člani društva,
1. Na 3. seji UO in NO smo sprejeli sklep, da tudi letos organiziramo ekskurzijo. Letos se bomo v soboto, 26.09.2015, podali na pot proti Slovenskim goricam. Pot bomo pričeli ob 07:00 pri Mercator centru na Hudinji (pri Areni Petrol oz. dvorani Zlatorog). Dan bo potekal nekako takole: Zjutraj odhod ob 7:00 izpred Mercator centra na Hudinji v Celju. Nato najprej sledi ogled preko 300 let stare cerkve Sv. Ane sledi še sprehod po ekološkem zeliščnem vrtu Zelišča Kolarič in ogled čebelnjaka. Pred kosilom pa se bomo pobliže ogledali divjadi v Edrovi obori. Po kosilu nas bo pot zanesla do Grafonžove ekološke domačije, ki med drugimi ponuja tudi ogled dunajskih panjev. Sledi še postanek na Evangeličanskem pokopališču (luteranski britof). Dan bomo zaključili z pogostitvijo in predstavitvijo z veselim druženjem v občinski vinoteki. Ekskurzija bo v soboto 26.09.2015. Odhod ob 7:00 pri Mercator centru na Opekarniški – Hudinja. Prijave se zbirajo pri ga. Mojci Gradišnik v trgovini Čebelca v Gosposki ulici, od 14.09.2015 pa do 19.09.2015, oziroma do zapolnitve avtobusa – 45 prijav. Soprispevek za člane društva in ožje družinske člane je 25€ in se plača ob prijavi v trgovini.

ZASADITEV ŽUPANOVE LIPE

ČLOVEK POSADI – ČEBELA OPRAŠI
posaditev županove lipe

Čebelarska zveza Slovenije je pobudnica akcije »ČLOVEK POSADI – ČEBELA OPRAŠI«. V vseslovenski akciji ČZS zasajanja medovitih rastlin 2015, poteka tudi aktivnost lipa v vsako slovensko občino, oziroma zasajanje županovih lip. V ta namen je ČZS pridobila sadike lip in jih predala čebelarskim društvom, da izvedejo in uredijo predajo ter zasaditev lip. Tudi Čebelarsko društvo Henrik Peternel Celje je prejelo lipi za Mestno občino Celje in Občino Štore, kateri društvo s svojim delovanjem pokriva.
Župan MO Celje g. Bojan Šrot, se je pobudi prijazno odzval, saj kot pravi pobuda zelo pristaja aktivnostim in strategiji MO Celje UREJENO – ZELENO. Omenjena strategija skrbi za urejenost našega zelenega mesta in s tem tudi za višjo kakovost bivanja in skrbi za okolje. V tem duhu tudi ni bila zahtevna odločitev, da lipo odda v skrb in nego mladim.
Zasaditev lipe je potekala v sredo, 27.05.2015 ob 11:00 uri na zelenici pri OŠ Lava. Posadila sta jo g. župan MO Celje Bojan Šrot in predsednik ČD H.P. Celje g. Peter Gradišnik. Sprejem mladi lipi so s pesmijo in plesom pripravili učenci OŠ Lava s svojimi učiteljicami. Obljubili so, da bodo vzorno skrbeli zanjo in jo spodbujali k rasti, da nam bo nekoč ponujala senco, prostor za druženje, čebelam pa radost.
Po zasaditvi nas je gostiteljica ga. ravnateljica Marijana Kolenko prijazno in prisrčno povabila v učilnico na prostem, kjer smo se pogostili z medenimi dobrotami, ki so jih vse pripravili sami.
ČZS si s takšnimi in podobnimi akcijami prizadeva za osveščenost o pomenu čebel za človeka in okolje. Najpomembnejša aktivnost pa je pobuda pri OZN za razglasitev 20. maja, za svetovni dan čebel. Takrat se je rodil Anton Janša, začetnik modernega čebelarstva. V Sloveniji in Evropi je ideja že združila politike v podporo predlogu.

za ČD H.P. Celje,
tajnik, Valter Popovič

Počastitev našega društva, čebelarskega praznika v Cerknici

V soboto, 23.05.2015, smo se čebelarji našega društva, kljub slabemu vremenu odpravili na čebelarski praznik v Cerknico.
Zaradi dežja je prireditev potekala v dvorani osnovne šole. Slavnostna govornika sta bila sekretarka iz ministrstva za kmetijstvo mag. Tanja Strniša, ki je opozorila na pomen čebel in čebelarstva, tako iz naravovarstvenega kot prehrambnega vidika ter predsednik ČZS Boštjan Noč, ki je še posebej opozoril in predstavil aktivnosti ČZS o svetovnem dnevu čebel, katerega pobudnik je prav ČZS. Prireditelj in organizator Združenje čebelarskih društev Cerknica, v katero so vključena društva z Blok, iz Cerknice, Loške doline ter z Rakeka, je v prireditev zelo domiselno vnesel značilnosti lokalnega okolja.
Polni prijetnih vtisov smo se v popoldanskih urah vrnili v Celje in si obljubili, da prav gotovo gremo naslednje leto na 14. praznik čebelarstva v Ruše.

Čebelarji-maskote

Čebelarji-občinstvo2

IMG_0054

Svetovni dan zdravja počastili tudi čebelarji

11.4.2015 je bil svetovni dan zdravja in tudi čebelarsko društvo Celje, Vojnik in Laško smo promovirali naše pridelke na stojnici. Stojnica je bila lepo obiskovana tako, da je zadovoljstvo popolno. Predstavljali so nas Natalija Bizjak, Tatjana Šolar, Bojan Užmah in Gorazd Gradišnik.18627_811391078910669_8755245015033453611_n

OČISTIMO ČEBELARSKI PARK

Čebelarke in čebelarji ČD Henrik Peternel Celje smo uspešno izvedli akcijo OČISTIMO ČEBELARSKI PARK.

V sredo 28. in četrtek 29. marca popoldan smo se čebelarke in čebelarji zbrali pri društvenem čebelnjaku v Zagradu.

Namen dvodnevne akcije je bil, da očistimo okolico čebelnjaka zaraslega grmovja in robidovja. Tako očiščen park bo v prihodnje lažje vzdrževati. V dveh dneh se nas je DSCI3509zbralo petindvajset čebelarjev. Med samim delom pa smo prišli do zamisli, da bi čebelarski park popestrili in dopolnili s še več medovitimi rastlinami, morda uredimo tudi park oziroma pot medovitih rastlin, po vzoru drugih čebelarskih društev.

Za okrepčitev pa so poskrbele naše skrbne čebelarke.

Ob koncu obeh dni, čeprav malce utrujeni, pa smo v prijetnem okolju pred čebelnjakom poklepetali o naših č´bel´cah.

Zadnja jesen zopet ni prizanesla našim ljubljenkam in marsikdo je utrpel precejšen padec čebeljih družin. Za malce boljše razpoloženje je poskrbela zima in vreme v zadnjem mesecu, saj se preživele čebelje družine zelo dobro razvijajo. Zaskrbljeni pa smo predvsem zaradi napovedi o prihajajočem vremenu, saj ravno sedaj, ko bo zacvetela češnja in ostalo sadno drevje, napovedujejo daljše obdobje hladnega, celo mrzlega in mokrega vremena. V takšnem vremenu pa se ustavi razvoj družin, prav tako pa čebele ne morejo opraviti svojega poslanstva.

Dvodnevna akcija pa je le uvod v pogostejše druženje čebelark in čebelarjev ČD Henrik Peternel Celje. Že na rednem letnem občnem zboru društva, ki je potekal 23.2.2012, smo sklenili, da se bomo družili vsak zadnji četrtek v mesecu. Tokratno prijetno dvodnevno druženje je bilo namenjeno ureditvi okolice. Naslednji meseci pa DSCI3510bodo namenjeni izobraževanju in seznanjanju članov o novostih pri našem delu. V prostorih čebelnjaka si bomo ogledali prispevke in poslušali nasvete o življenju, delu in zdravljenju naših čebel. Naj postanejo zadnji četrtki v mesecu naša stalnica, kakor smo se dogovorili, zato na prihodnja srečanja vabim še ostale čebelarke in čebelarje, ki tokrat morda niste imeli časa. Na teh srečanjih si bomo lahko izmenjali izkušnje, potožili o tegobah in si pomagali z nasveti.

 

NAJ MEDI!

 

Za ČD Henrik Peternel Celje

Tajnik: VALTER Popovič

CELJE, 30.03.2012